Invisalign - genomskinlig tandställning

Är du missnöjd med ditt leende eller hur dina tänder står i tandbågen? Med Invisalign kan vi på ett enkelt och förutsägbart sätt flytta på tänderna till den position vi vill ha dem. Ett minimalinvasivt sätt att arbeta och resultatet blir fantastiskt. 

Behandlingstiden skiljer sig, men normalt ligger den på 4-8 månader beroende på svårighetsgrad och ko-operation. Individuellt anpassade genomskinliga (nästintill) skenor görs efter dina tänder. Dessa använder du 22 timmnar/dag och de byts ut mot nya ca 1 gång/veckan. Du tar ut skenorna när du äter och gör rent dina tänder, annars har du dem resten av dagen för bästa och snabbaste resultat. 

Prata med oss så ser vi om detta kan vara en behandling lämplig för dig och dina tänder! 

Behandlingen kostar från 24500kr-49500kr beroende på svårighetsgrad. Vad det kan kosta för dig ser vi först efter att vi gjort en noggrann undersökning. 

Vill du veta mera om Invisalign --> https://www.invisalign.se