Kronor och broar

Vid större skador, frakturer, nedslitna tänder, saknade tänder kan man återställa bettet med kronor och broar. Tänderna slipas ner, avtryck tas och ersättningen utformas i nära samarbete med vår tandtakniker.

Fasader, framtänder, estetisk tandvård, betthöjning, vitare tänder Fasader på 4 tänder
Man 47 år, gravt nedslitet bett pga magbesvär/magsyra
Totalt 20 stycken helkeramiska kronor gjordes. 2014.
Vy ovan ifrån. Emaljen är helt borta på tuggytan.
Kronorna omsluter, täcker hela tanden, bettet höjs.

                                                         Inlägg
Används inte så mycket idag, men är en utmärkt vävnadsbesparande terapi för att ersätta gamla fyllningar.

Man 49 år. Samtliga kindtänder hade stora amalgam fyllningar
Keramiska inlägg Empress gjorda 1997. 18 år gamla.