Estetisk tandvård

Det är betydelsefullt med ett fint och vackert leende. Vi har hållit på med estetisk tandvård i 25 år. 

Vi arbetar mycket med tandblekning samt estetiska lagningar i komposit som vi vid behov bygger upp med skiktteknik. Behandling med fasader, kronor och/eller broar planeras och utförs i nära samarbete med duktiga svenska tandtekniker. Med dagens material och tekniker och med vår erfarenhet blir resultatet bestående vackert.

                                                                     Skalfasader.
                         Tunna laminat av porslin som limmas/ bondas fast. Minimalt ingrepp på tanden.

Kvinna 20 år. Kraftigt eroderat, nedslitet bett

Tio stycken porslinsfasader fastbondade, utfört 1998

Kollega med nedslitna front tänder, negativ "Smile Line"
Sex stycken porslinsfasader. Snyggt leende! Utfört 2010