Bettskena

Tandgnissling, tandpressning och oharmonisk bettsituation kan leda till nedslitet bett, ömma tuggmuskler och käkleder. Då kan en bettskena hjälpa dig. Dessa är hårda och används oftast nattetid. I kombination med bettskenan vill vi ofta att du gör rörelseträning efter ett speciellt schema, typ som sjukgymastik för käkleder och käkmuskulatur.

Mjuka bettskenor görs också i vissa fall, men förstahandsvalet brukar vara hårda.

Bettskenor kan också göras för att minska belastningen på protetiska konstruktioner (fasader, kronor och broar).