Apnébettskena/Snarkskena

Vi utför snark- och apnébettskenor om du är i behov av detta. Skenorna vi främst gör heter SomnoMed, se länk www.somnomed.com/sv/patienter

Snarkning innebär inte bara socialt lidande utan kan även påverka din hälsa negativt. Symptom på sömnapné kan vara koncentrationssvårigheter, dagtrötthet, depression och sämre infektionsmotstånd. Individ med sömnapné löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och även infarkt/stroke. Snarkar du och kanske misstänker att du har sömnapné - prata med oss. Vi eller din husläkare kan remittera dig till specialist för att göra en sömnutredning. Därefter kan vi hjälpa dig att framställa en snark/apnébettskena.

Vi tar emot remisser för snark- och apnébettskenor. Vi förhandsprövar dessa skenor mot Region Skåne, du som patient betalar endast 500kr för din skena och ev. 200kr/besök om du inte har frikort.