Kronor och broar

Vid större skador, frakturer, nedslitna tänder, saknade tänder kan man återställa bettet med kronor och broar. Tänderna slipas ner, avtryck tas och ersättningen utformas i nära samarbete med vår tandtakniker.

Man 47 år, gravt nedslitet bett
Totalt 20 stycken helkeramiska kronor gjordes. 2014.
Vy ovan ifrån. All emalj borta
Kronorna omsluter, täcker hela tanden.

                                                         Inlägg
Används inte så mycket idag, men är en utmärkt vävnadsbesparande terapi för att ersätta gamla fyllningar.

Man 49 år. Samtliga kindtänder hade stora amalgam fyllningar
Keramiska inlägg Empress gjorda 1997. 18 år gamla.